madecassol 40 gr pomad

Etken Maddesi
Centella asiatica ekstresi

MADECASSOL 40 MG 40 GR POMAD

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

1 g merhem 40 mg Centella asiatica'nın titre edilmiş ekstresini içerir.

ENDİKASYONLARI

Bağ dokusu oluşumunu hızlandırarak aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: Lokal deri ülserleri, meme başı çatlak ve yaraları , küçük cerrahi müdaheler, perine yırtılmaları, epizyomotiler ve sünnet sonrası yara iyileşmesinde oluşacak epitelizasyonun hızla ve düzenli gel,işmesinin sağlanması.Yüzeysel 2. derece yanıklarda,radyoterapi sonrası görülen radyo-epidermitis tedavisinde.

KONTRENDİKASYONLARI

İçerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Haricen kullanılır. Kapağı ters çevirerek tüp delinir.Gebelerde ve süt veren annelerde kullanılabilir.

ETKİLEŞMELER

Klinik çalışmalar, teobin ve karbamazepinin Klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilacın seviyelerinde orta derecede ama istatisliki olarak anlamlı bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer makrolit antibiyotiklerle olduğu gibi, hastalarda silokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçlarla birlikte Klaritromisin kullanılması, bu ilaçların serum seviyelerindeki artış ile alakalı olabilir. Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiş sisaprid seviyeleri rapor edilmiştir. Bu OT aralığı genişlemesi ve ventriküler, taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve lorsade de pontes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda benzer etkiler görülmüştür.Klaritromisin ve Digoksini birlikte kullanılan hastalarda, yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum-Digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düşünülmelidir. HIV-enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral Klaritromisin ve zudovudin uygulanması zidovudun denge düzeyi seviyelerinde düşüşe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmiştir

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Günde 1-2 kez yara üzerine haricen ince bir tabaka şeklinde sürülür.

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* MADECASSOL 10 GR POMAD

madecassol merhem ne işe yarar , madecassol ne için kullanılır , madecassol merhem , madecassol çatlak , madecassol krem ne işe yarar , madecassol 40 mg , madecassol krem , madecassol ne işe yarar , madecassol kullanımı , madecassol nasıl kullanılır ,

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !